Lov om meddelelse af dansk indfødsret til Alexandra Christina Manley

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 851 af 14. november 1995

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Der meddeles dansk indfødsret til:
Alexandra Christina Manley, født i Hong-kong.

§ 2

Loven har virkning fra den 18. november 1995.