Bekendtgørelse om anvendelse af blanketter i forbindelse med syn og skøn

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1442 af 04. december 2015

I medfør af § 204, stk. 3, i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1255 af 16. november 2015, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

I forbindelse med syn og skøn skal der ved spørgsmål til og svar fra skønsmanden anvendes den blanket, som er udfærdiget af Domstolsstyrelsen.

Stk. 2 Retten kan i den enkelte sag bestemme, at kravet om anvendelse af blanket fraviges, såfremt en af parterne ikke har mulighed for at modtage eller fremsende blanketten digitalt.

§ 2

Blanketten med spørgsmål og svar sendes digitalt.

Stk. 2 Retten kan i den enkelte sag bestemme, at blanketten skal sendes til retten på anden måde.

§ 3

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.