14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om Forkyndelse af Stævninger i Udlandet m.v.

Lov nr. 75 af 12. april 1911

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om Forkyndelse af Stævninger i Udlandet m.v.

Der er ingen senere ændringer til denne lov.
Vi har kontrolleret for ændringer den 03. juli 2022

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 Regeringen bemyndiges til ved Afslutning af Overenskomst med fremmed Stat under Forudsætning af Gensidighed at bestemme, at Forkyndelse af Stævninger her i Landet til udenlandske Domstole samt andre retslige Forkyndelser kunne foretages ved det paagældende fremmede Lands diplomatiske eller konsulære Agenter, samt at Forkyndelse af Stævninger i Udlandet til danske Domstole og andre retslige Forkyndelser med Gyldighed efter dansk Ret kunne foretages ved den danske Stats diplomatiske eller konsulære Agenter i det paagældende Land. Nærmere Regler om Forkyndelsesmaaden kunne fastsættes af Regeringen.

Stk. 2 Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

profile photo
Profilside