Bekendtgørelse om udvidede muligheder for studielån som følge af covid-19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 757 af 28. april 2021

I medfør af § 10 c, stk. 3, i lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1037 af 30. august 2017, som ændret ved og lov nr. 293 af 27. februar 2021, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Forhøjelsen af det samlede studielån eller slutlån, jf. SU-lovens § 10 c, stk. 1, vil tillige ske i maj, juni, juli, august, november og december 2020 og januar, februar, marts, april, maj og juni 2021.

Stk. 2 Forhøjelsen af det samlede studielån eller slutlån, der tildeles i den første måned med uddannelsesstøtte efter en periode med lønnet praktik, jf. SU-lovens § 10 c, stk. 2, vil tillige ske for maj, juni, juli, august, november og december 2020 og januar, februar, marts, april, maj og juni 2021, såfremt disse måneder har indgået i den netop afsluttede periode med lønnet praktik.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. maj 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 544 af 28. april 2020 om udvidede muligheder for studielån som følge af covid-19 ophæves.

Stk. 3 Bekendtgørelsen ophæves den 1. oktober 2021.