14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om udvidede muligheder for studielån som følge af covid-19

Bekendtgørelse nr. 757 af 28. april 2021

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om udvidede muligheder for studielån som følge af covid-19

I medfør af § 10 c, stk. 3, i lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1037 af 30. august 2017, som ændret ved og lov nr. 293 af 27. februar 2021, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 06. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Forhøjelsen af det samlede studielån eller slutlån, jf. SU-lovens § 10 c, stk. 1, vil tillige ske i maj, juni, juli, august, november og december 2020 og januar, februar, marts, april, maj og juni 2021.

Stk. 2 Forhøjelsen af det samlede studielån eller slutlån, der tildeles i den første måned med uddannelsesstøtte efter en periode med lønnet praktik, jf. SU-lovens § 10 c, stk. 2, vil tillige ske for maj, juni, juli, august, november og december 2020 og januar, februar, marts, april, maj og juni 2021, såfremt disse måneder har indgået i den netop afsluttede periode med lønnet praktik.

§2 Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. maj 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 544 af 28. april 2020 om udvidede muligheder for studielån som følge af covid-19 ophæves.

Stk. 3 Bekendtgørelsen ophæves den 1. oktober 2021.

profile photo
Profilside