14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

SU-loven § 10c

Lov om statens uddannelsesstøtte paragraf 10c

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af su-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1037 af 30. august 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§ 10 c ophæves den 1. marts 2021, jf. § 2, stk. 3, i lov nr. 328 af 31. marts 2020.

§10c I marts og april 2020 forhøjes det samlede studielån, jf. § 9 og § 10 b, stk. 3, og slutlånet, jf. § 10, med 6.388 kr. pr. måned (2020-niveau).

•••

Stk. 2 For uddannelsessøgende, der får uddannelsesstøtte inden for klippekortet, forhøjes det samlede studielån, jf. § 9 og § 10 b, stk. 3, og slutlånet, jf. § 10, der tildeles i den første måned med uddannelsesstøtte efter en periode med lønnet praktik, jf. § 5, stk. 2, nr. 3, med 6.388 kr. (2020-niveau) for hver af månederne marts og april 2020, såfremt disse måneder er indgået i den netop afsluttede periode med lønnet praktik.

•••

Stk. 3 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om, at forhøjelsen efter stk. 1 og 2 kan ske i andre måneder. Bekendtgørelse om udvidede muligheder for studielån som følge af covid-19

•••
profile photo
Profilside