Bøger, som nævner Aftaleloven § 39

Stærke og svage ugyldighedsregler

- Side 98 -

Løftemodtager skal have været i god tro på det tidspunkt, hvor løftet kom til løftemodtagers kundskab, jf. aftalelovens § 39, 1. pkt., og ovenfor i kapitel 1, afsnit 2.3. Kommer løftemodtageren efter dette tidspunkt i ond tro, kan dette som altovervejende hovedregel ikke medføre ugyldighed.

Læs på JurabibliotekSærligt om fejl og fejltagelse

- Side 108 -

tens præmis skal formentlig forstås som en henvisning til reglen i aftalelovens § 39, 2. pkt., 29 29. Jf. nærmere ovenfor i kapitel 2, afsnit 2.5.2. der måske selvstændigt kunne have båret afgørelsen.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 110 -

...dækningsoversigt. Pensionstilbuddet var derfor ugyldigt. I sin afgørelse henviser landsretten tillige til aftalelovens § 39 som begrundelse for resultatet, og det må altså endvidere anses for at have haft betydning, at kunden ikke i perioden mellem den 30. april og den 18. maj havde disponeret i tillid til tilbuddet, jf. også ovenfor i kapitel 2, afsnit 2.5.2.

Læs på Jurabibliotek