Bøger, som nævner Aftaleloven § 39

Tilbagekaldelse af købstilbud på bolig

- Side 40 -

...fastsætter, at aftaleretlige tilbud er bindende. 32 32. Dog med en sjældent anvendt undtagelse i aftalelovens § 39, hvorefter et tilbud kan tilbagekaldes, hvis det endnu ikke har været bestemmende for modtagerens handlemåde. Aftalelovens § 7 fastsætter en snæver adgang til at tilbagekalde tilbud. 33 33. Jf. Fast ejendom I, kapitel 2, afsnit 4.4.

Læs på Jurabibliotek