Bøger, som nævner Aftaleloven § 39

Til stk. 2. Købstilbud kan tilbagekaldes, indtil tilbuddet er accepteret af sælgeren

- Side 262 -

Et tilbud kan normalt tilbagekaldes, så længe det ikke er kommet til modtagerens kundskab, jf. aftalelovens § 7. I visse særlige tilfælde kan et tilbud dog tilbagekaldes, selv om det er kommet til modtagerens kundskab, jf. aftalelovens § 39, hvorefter et tilbud kan tilbagekaldes, hvis det endnu ikke har virket bestemmende på modtagerens handlemåde.

Læs på JurabibliotekTil stk. 1. Fortrydelsesfristens begyndelsestidspunkt, når købsaftale indgås på anden måde end ved købers accept af et salgstilbud

- Side 266 -

...er derimod som udgangspunkt først bindende for afgiveren (i dette tilfælde sælgeren), når den er kommet til modtagerens kundskab, idet den da ikke længere kan tilbagekaldes, jf. aftalelovens § 7. De nævnte regler i aftaleloven gælder, hvis ikke andet følger af tilbuddet eller accepten eller af handelsbrug eller anden sædvane, jf. aftalelovens § 1.

Læs på Jurabibliotek