Bøger, som nævner Aftaleloven § 39

Parternes aftalekompetence

- Side 190 -

...kun være muligt at træde tilbage fra overenskomsten, hvis der foreligger særlige omstændigheder, jf. aftalelovens § 39, 2. pkt., og Arbejdsrettens retsformandsafgørelse af 7. januar 2019 i sag 2018.0610, hvor en lokal afdeling af 3F ikke kunne træde tilbage fra en overenskomst, der var indgået på lempeligere vilkår end organisationsoverenskomstens.

Læs på Jurabibliotek