Bøger, som nævner Aftaleloven § 39

Generelt om tilbagekaldelsesadgang og § 73

- Side 515 -

...modtagerens kundskab. Desuden kan en videregående tilbagekaldelsesadgang følge af aftalelovens § 39, 2. pkt. Om anvendelsen af almindelige aftaleretlige regler på tilbagekaldelse af betalingsordrer se Susanne Karstoft i Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2007 s. 246 ff., navnlig s. 256 ff., med anmeldelse af Lennart Johansson: Banker och Internet (2006).

Læs på Jurabibliotek