Bøger, som nævner Aftaleloven § 39

Almindelige juridiske spørgsmål

- Side 1003 -

...lovligt, at DR efter praksis friholdt sine medarbejdere for omkostninger (herunder bøder), som de var blevet pålagt i forbindelse med f.eks. straffesager anlagt mod dem for forhold udført i tjenesten. Ombudsmandens udtalelse byggede bl.a. på fortolkning af lov om radio og fjernsynsvirkomhed. Ombudsmanden udtalte sig også om lovligheden af en strategi.

Læs på JurabibliotekFri proces

- Side 1010 -

...ombudsmandens retsopfattelse, men henstillede i stedet, at klageren fik fri proces, så spørgsmålet endeligt kunne afklares ved domstolene. I FOB 2000.86 undersøgte ombudsmanden afskedigelsen af en socialdirektør på grund af samarbejdsvanskeligheder. Der var begået en række sagsbehandlingsfejl, og dokumentationen for samarbejdsvanskelighederne var man-

Læs på Jurabibliotek