Bøger, som nævner Aftaleloven § 39

Oplysning om, at forbrugeren pålægges en betalingsforpligtelse. § 12, stk. 1, 1. pkt.

- Side 354 -

...sig ugyldighed i medfør af (princippet i) aftalelovens § 32, stk. 1, § 36 og/eller § 38 c kan forbrugeren undertiden tilbagekalde sit løfte efter aftalelovens § 7 (eller eventuelt aftalelovens § 39, 2. pkt., som hjemler en udvidet tilbagekaldelsesadgang), eller forbrugeren kan udnytte en eventuel fortrydelsesret, jf. forbrugeraftalelovens kapitel 4.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...at forbrugerne kunne tilbagekalde deres løfte efter aftalelovens § 39, 2. pkt. (jf. om denne bestemmelse også bemærkningerne i afsnit 1 til § 18). Under hensyntagen til de anvendte salgsmetoder, som fandtes at være i strid med forbrugeraftalelovens og markedsføringslovens regler, fandtes aftalen at kunne tilsidesættes i medfør af aftalelovens § 36.

Læs på Jurabibliotek