Bøger, som nævner Aftaleloven § 39

Kommet til kundskab

- Side 209 -

...er kommet til kundskab. Med støtte i princippet i aftalelovens § 39, 2. pkt., gælder en snæver undtagelse til § 7, idet der under særlige omstændigheder kan foretages tilbagekaldelse senere end kundskabstidspunktet, forudsat løftet endnu ikke har virket bestemmende for modtageren, jf. U 1987.234 H. Disse regler gælder også ved elektroniske aftaler.

Læs på Jurabibliotek