Bøger, som nævner Aftaleloven § 39

God tro/ond tro

- Side 25 -

Når det skal vurderes, om en erklæringsmodtager har været i god tro, opstår spørgsmålet om, hvornår modtageren i givet fald skal have været i god tro, for at det kan tillægges betydning. Dette spørgsmål reguleres af aftalelovens § 39, 1. pkt., der lyder som følger:

Læs på JurabibliotekAftalerettens kilder

- Side 28 -

...Jf. nærmere i kapitel 4. Der afsiges løbende domme og voldgiftskendelser, der eksemplificerer anvendelsen af aftaleretlige regler og i nogle tilfælde udvikler dem. Evnen til at metodisk at søge og finde afgørelser er derfor en væsentlig forudsætning for at forstå og anvende aftaleretten. 66 66. Jf. Blume, Retssystemet og juridisk metode, s. 70 ff.

Læs på Jurabibliotek