Bøger, som nævner Aftaleloven § 39

Annullering af ansættelsen før tiltræden

- Side 322 -

Det er muligt efter aftalelovens § 39, 2. pkt., at fragå en ansættelsesaftale, der er indgået ved en fejl, hvis aftalen endnu ikke har virket bestemmende for

Læs på Jurabibliotek