Bøger, som nævner Aftaleloven § 39

Lovbestemmelsers inddeling og anvendelsesområde

- Side 47 -

...fremgår direkte af reglen eller loven. Det hænger sammen med, at bestemmelserne i loven har betydning for tredjemand, jf. f.eks. tinglysningsloven. En lov kan indeholde både præceptive og deklaratoriske regler, jf. f.eks. aftaleloven. Aftalelovens §§ 2-9 kan fraviges ved aftale, mens aftalelovens kapitel 3 om ugyldige viljeserklæringer er præceptiv.

Læs på JurabibliotekLovsproget

- Side 48 -

For det andet kan bestemmelserne være abstrakt formuleret, eftersom de vedrører en generelt bestemt personkreds. Som eksempel kan nævnes aftalelovens § 39:

Læs på Jurabibliotek