Bøger, som nævner Aftaleloven § 39

Regnefejl og andre fejl i tilbud

- Side 104 -

...kun anvendes, når ugyldighedsindsigelsen gøres gældende ved tilbuddets åbning eller under særlige omstændigheder senere, men inden tilbuddet har haft nogen virkning, jf. aftalelovens § 39. Det er altså ikke på grundlag af bestemmelsen muligt for tilbudsgiveren at kræve de aftalte vilkår reguleret under henvisning til, at der forelå en fejltagelse.

Læs på Jurabibliotek

(...)

Den foran omtalte U 1973.868 ØLD tilkendte faktisk en efterfølgende regulering af kontraktsummen og er for så vidt i strid med aftalelovens § 39, men må forklares med, at den sagsøgte part ikke havde påberåbt sig § 39.

Læs på Jurabibliotek