Bøger, som nævner Aftaleloven § 39

Privatretlige normer

- Side 86 -

...hvor det anføres, at forventningsprincippet »sejrede« ved udformningen af § 32, stk. 1, men ikke således, at det nødvendigvis var de individuelle forventninger, der nød beskyttelse, jf. nærmere anf. st., s. 171. Om aftalelovens § 39, der inddrager indrettelseshensynet, se nedenfor i kap. 6.2. Hvor forventningen ikke er berettiget – dvs. i de situa-

Læs på JurabibliotekCivilprocesretlige normer

- Side 94 -

...affattet før afsigelsen af disse kendelser, og som henviser til ældre retspraksis. Kendelserne er næppe en afstandtagen fra den grundlæggende forventningstankegang – jf. formuleringen »berettiget til at anse« i alle tre domme – men derimod muligvis nok udtryk for en skærpelse af det objektive grundlag for forventningerne i forhold til UfR 2001.1940 Ø.

Læs på Jurabibliotek