Bøger, som nævner Inddrivelsesloven § 10

Bemærk, at § 10 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 10, om det har en betydning.

Modregning i løntilgodehavender

- Side 382 -

...beskeden levefod, jf. princippet i retsplejelovens § 509 og gældsinddrivelseslovens § 10, stk. 3. Højesterets bemærkning herom i U 2020.97 H tager sigte på modregning af erstatningskrav for tab af dagpengerefusion som følge af en medarbejders manglende overholdelse af pligter efter sygedagpengeloven, men det samme må gælde i andre tilfælde af modregning.

Læs på Jurabibliotek