Bøger, som nævner Inddrivelsesloven § 10

Til stk. 3. Bødevedtagelse har virkning som en dom

- Side 643 -

Den vedtagne bøde kan inddrives ved udlæg, jf. RPL § 478, stk. 2. Endvidere kan der ske lønindeholdelse, jf. § 10 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Læs på Jurabibliotek