Bøger, som nævner Inddrivelsesloven § 10

Bemærk, at § 10 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 10, om det har en betydning.

3. Fuldbyrdelse af endelige afgørelser, foreløbige afgørelser om forbud og påbud samt retsforlig

- Side 531 -

...kan tvangsbøder til UPC ikke afsones; og de kan heller ikke inddrives ved lønindeholdelse. UPC’s eneste mulighed for at inddrive tvangsbøderne er ved foretagelse af udlæg og begæring af tvangsauktion. Da bøderne netop skal betales til UPC, må det være UPC som institution, der skal begære udlæg foretaget, og ikke den part, der i øvrigt har fået dom.

Læs på Jurabibliotek