Bøger, som nævner Inddrivelsesloven § 10

Bemærk, at § 10 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 10, om det har en betydning.

Subrogation ved en debitors indfrielse af kreditors fordring

- Side 75 -

...inddrivelse af gæld til det offentlige, er privilegeret på samme måde som lønkrav. En sådan tilbageholdelse af dele af lønnen efter pålæg er en kreditorforfølgning, som er omfattet af KL § 99, stk. 1, jf. (før konkursloven af 1977) U 1976.805 SH. Se også U 1986.714 H om en virksomhedskøbers regreskrav i anledning af sælgerens restance med feriepenge.

Læs på Jurabibliotek