Bøger, som nævner Inddrivelsesloven § 10

Bemærk, at § 10 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 10, om det har en betydning.

Inddrivelsesloven af 2008 – ophævelse af udpantningsretten i særlovene

- Side 187 -

...udpantningsret. Lovens bilag 1, nr. 20, omfatter »betalingsforpligtelser for ydelser, der leveres af det offentlige«, hvilket bl.a. omfatter betaling for levering af vand, el, gas og varme og bortskaffelse af affald og spildevand. Endvidere er tilslutningsafgift efter betalingsloven omfattet. Lønindeholdelsesretten fremgår af inddrivelseslovens § 10.

Læs på Jurabibliotek