Bøger, som nævner Inddrivelsesloven § 10

Bemærk, at § 10 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 10, om det har en betydning.

Lønindeholdelse og modregning.

- Side 522 -

...borger, til hvis fordel der indkræves, have partsstatus, jf. FOB 2022-17 og FOB 2022-18 Der kan tilbageholdes op til 100 % af lønnen og lignende ydelser. 25 25. Jf. gældsinddrivelseslovens § 10, stk. 3 og 4. Dog skal borgeren overlades det »nødvendige til eget og familiens underhold«, hvilket i praksis vil sige et beløb svarende til kontanthjælp.

Læs på JurabibliotekTvangsbøder

- Side 534 -

...311 ff. Retsstillingen er formentlig nu afklaret ved gældsinddrivelseslovens § 11, der giver generel hjemmel til udpantning for tvangsbøder. Skatteforvaltningen kan foretage udpantning og lønindeholdelse, jf. gældsinddrivelseslovens §§ 10 og 11. Fogedretten kan foretage udlæg, jf. retsplejelovens § 478, stk. 2. 62 62. Se også bekg. nr. 1250/2019.

Læs på Jurabibliotek