Bøger, som nævner Inddrivelsesloven § 10

Bemærk, at § 10 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 10, om det har en betydning.

Kontrakter om ydelser, som er undtaget fra kreditorforfølgning

- Side 98 -

...om tilbageholdelse af skat i pensionskassepension U 1988.756 Ø og sml. gældsinddrivelseslovens § 10, samt om kapitalpension U 1992.545 Ø. Forsikringsaftalelovens §§ 117 og 118 er ikke ændret ved KL, jf. bet. 606/1971 s. 142 f. Pensionstilsagn til nærstående, som ikke er afdækket ved forsikring, kan omstødes efter KL § 66, jf. bet. 606/1971 s. 149 f.

Læs på Jurabibliotek