Bøger, som nævner Inddrivelsesloven § 10

Bemærk, at § 10 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 10, om det har en betydning.

Lønindeholdelse og fogedudlæg

- Side 382 -

...og et obligatorisk led i ansættelsesforholdet, ATP og skat, jf. bekendtgørelsens § 10, stk. 1. Hermed kan lønindeholdelsesprocenten beregnes på grundlag af aktuelle indkomstoplysninger fra e-Indkomstsystemet, hvorimod den tidligere blev beregnet efter nettoindkomsten, hvorfor man benyttede sig af oplysningerne fra det seneste afsluttede indkomstår.

Læs på Jurabibliotek