Bøger, som nævner Inddrivelsesloven § 10

Bemærk, at § 10 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 10, om det har en betydning.

Opkrævning og inddrivelse af børnebidrag

- Side 112 -

1 bidragsmodtageren bor eller opholder sig i Danmark,2 bidragsbetaleren bor eller opholder sig i Danmark,3 bidragsbetaleren har aktiver i Danmark, som vil kunne gøres til genstand for udpantning efter GDL § 11,4 bidragsbetaleren har en arbejdsgiver og/eller modtager løn mv. i Danmark, som gælden kan inddrives i efter § 10 i GDL.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 113 -

Restanceinddrivelsesmyndigheden kan anvende lønindeholdelse eller udpantning for bidragsgælden, jf. GDL §§ 10 og 11.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 114 -

...procentdel af nettolønnen efter GDL § 10, stk. 3, 2. pkt. En ægtefælles eller samlevers indtægtsforhold har også betydning ind ved fastsættelsen af, hvor meget der maksimalt kan tilbageholdes af nettolønnen selv om den pågældende ikke hæfter for gælden. Der skal altid overlades skyldneren »det nødvendige beløb« til hans/hendes eget og familiens underhold.

Læs på Jurabibliotek