Bøger, som nævner Inddrivelsesloven § 10

Indeholdelse i skyldnerens løn

- Side 274 -

Visse krav kan inddrives ved indeholdelse i skyldnerens løn, se således gældsinddrivelseslovens § 10. I bilag 1 til loven er opregnet de krav, for hvilke der ikke kan foretages lønindeholdelse efter § 10.

Læs på Jurabibliotek