Bøger, som nævner Inddrivelsesloven § 10

Bemærk, at § 10 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 10, om det har en betydning.

Til stk. 2. Administrative forskrifter om strafansvar for overtrædelse af regler fastsat efter stk. 1.

- Side 476 -

...af 6/6 2005, hvor politiet og ikke Restanceind­dri­vel­ses­myn­dig­he­den forestod inddrivelsesopgaven, var de pågældende administrative regler fastsat i den dagældende bødebkg. Af den nugældende inddrivelsesbkg. § 8, stk. 2, fremgår det, at lønindeholdelse følger reglerne i § 10 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, hvortil der henvises.

Læs på Jurabibliotek