Bøger, som nævner Inddrivelsesloven § 10

Bemærk, at § 10 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 10, om det har en betydning.

Generelt om indberetning, opkrævning mv.

- Side 1352 -

Ubetalte beløb omfattet af loven vil kunne inddrives efter reglerne herom i gældsinddrivelsesloven, jf. gældsinddrivelseslovens § 10. Gældsinddrivelsesloven indeholder reglerne om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Læs på Jurabibliotek