14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om fastlæggelse af regler for valg af medarbejderrepræsentanter til Det Kongelige Teaters bestyrelse

Bekendtgørelse nr. 733 af 10. juli 2019

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om fastlæggelse af regler for valg af medarbejderrepræsentanter til Det Kongelige Teaters bestyrelse

§1 Bestemmelserne gælder for fastlæggelsen af regler for valg af medarbejderrepræsentanter til Det Kongelige Teaters bestyrelse.

§2 Der vælges to medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen for Det Kongelige Teater.

Stk. 2 Et medlem vælges som repræsentant for det teknisk administrative personale og et medlem som repræsentant for det kunstneriske personale.

§3 Det Kongelige Teater udarbejder i samarbejde med medarbejderne på teatret regler for afholdelse af valg til teatrets bestyrelse.

Stk. 2 De i stk. 1 nævnte regler skal som minimum fastlægge følgende:

 • 1) tidspunkt for valgets afholdelse,

 • 2) bekendtgørelse af valget for teatrets medarbejdere,

 • 3) medarbejderes valgret, herunder en eventuel nedre aldersgrænse,

 • 4) opstilling af kandidater til teatrets bestyrelse,

 • 5) medarbejderes valgbarhed, herunder en eventuel nedre aldersgrænse,

 • 6) frist for opstilling af kandidater,

 • 7) underretning af medarbejderne om kandidater til bestyrelsen,

 • 8) afvikling af valg,

 • 9) afstemningsregler,

 • 10) optælling af stemmer,

 • 11) kontrol af valgets resultat,

 • 12) underretning af medarbejderne, teatrets ledelse og bestyrelse samt Kulturministeriet om valgets resultat,

 • 13) bortfald af et bestyrelsesmedlems mandat i valgperioden,

 • 14) erstatning af bestyrelsesmedlemmer i en valgperiode, og

 • 15) klager over valget.

Stk. 3 Valgregler jf. stk. 1 og 2, skal godkendes af Kulturministeriet.

§4 Det Kongelige Teaters regler for afholdelse af valg til teatrets bestyrelse skal, når de er godkendt jf. § 3, stk. 3, gøres tilgængelige for teatrets medarbejdere.

§5 Bekendtgørelsen træder i kraft 15. juli 2019.

profile photo
Profilside