Bekendtgørelse om fastlæggelse af regler for valg af medarbejderrepræsentanter til Det Kongelige Teaters bestyrelse

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 733 af 10. juli 2019

I medfør af § 3, stk. 4, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 30 af 14. januar 2014, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Bestemmelserne gælder for fastlæggelsen af regler for valg af medarbejderrepræsentanter til Det Kongelige Teaters bestyrelse.

§ 2

Der vælges to medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen for Det Kongelige Teater.

Stk. 2 Et medlem vælges som repræsentant for det teknisk administrative personale og et medlem som repræsentant for det kunstneriske personale.

§ 3

Det Kongelige Teater udarbejder i samarbejde med medarbejderne på teatret regler for afholdelse af valg til teatrets bestyrelse.

Stk. 2 De i stk. 1 nævnte regler skal som minimum fastlægge følgende:

 • 1) tidspunkt for valgets afholdelse,

 • 2) bekendtgørelse af valget for teatrets medarbejdere,

 • 3) medarbejderes valgret, herunder en eventuel nedre aldersgrænse,

 • 4) opstilling af kandidater til teatrets bestyrelse,

 • 5) medarbejderes valgbarhed, herunder en eventuel nedre aldersgrænse,

 • 6) frist for opstilling af kandidater,

 • 7) underretning af medarbejderne om kandidater til bestyrelsen,

 • 8) afvikling af valg,

 • 9) afstemningsregler,

 • 10) optælling af stemmer,

 • 11) kontrol af valgets resultat,

 • 12) underretning af medarbejderne, teatrets ledelse og bestyrelse samt Kulturministeriet om valgets resultat,

 • 13) bortfald af et bestyrelsesmedlems mandat i valgperioden,

 • 14) erstatning af bestyrelsesmedlemmer i en valgperiode, og

 • 15) klager over valget.

Stk. 3 Valgregler jf. stk. 1 og 2, skal godkendes af Kulturministeriet.

§ 4

Det Kongelige Teaters regler for afholdelse af valg til teatrets bestyrelse skal, når de er godkendt jf. § 3, stk. 3, gøres tilgængelige for teatrets medarbejdere.

§ 5

Bekendtgørelsen træder i kraft 15. juli 2019.