Bekendtgørelse om fastlæggelse af regler for valg af medarbejderrepræsentanter til Det Kongelige Teaters bestyrelse § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 733 af 10. juli 2019

§ 3

Det Kongelige Teater udarbejder i samarbejde med medarbejderne på teatret regler for afholdelse af valg til teatrets bestyrelse.

Stk. 2 De i stk. 1 nævnte regler skal som minimum fastlægge følgende:

 • 1) tidspunkt for valgets afholdelse,

 • 2) bekendtgørelse af valget for teatrets medarbejdere,

 • 3) medarbejderes valgret, herunder en eventuel nedre aldersgrænse,

 • 4) opstilling af kandidater til teatrets bestyrelse,

 • 5) medarbejderes valgbarhed, herunder en eventuel nedre aldersgrænse,

 • 6) frist for opstilling af kandidater,

 • 7) underretning af medarbejderne om kandidater til bestyrelsen,

 • 8) afvikling af valg,

 • 9) afstemningsregler,

 • 10) optælling af stemmer,

 • 11) kontrol af valgets resultat,

 • 12) underretning af medarbejderne, teatrets ledelse og bestyrelse samt Kulturministeriet om valgets resultat,

 • 13) bortfald af et bestyrelsesmedlems mandat i valgperioden,

 • 14) erstatning af bestyrelsesmedlemmer i en valgperiode, og

 • 15) klager over valget.

Stk. 3 Valgregler jf. stk. 1 og 2, skal godkendes af Kulturministeriet.