14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om mærkning af demensegnede plejeboliger

Bekendtgørelse nr. 1113 af 29. september 2017,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1717 af 19. december 2017

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om mærkning af demensegnede plejeboliger

I medfør af § 113, stk. 1, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1116 af 2. oktober 2017, som ændret ved lov nr. 1544 af 19. december 2017, fastsættes efter bemyndigelse:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 31. august 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Bilag

  • Bilag 1Skema - Mærkning af demensegnede plejeboliger

§1 Anvendelsesområde og definitioner
Denne bekendtgørelse fastsætter bestemmelser om mærkning af plejeboliger i forhold til deres egnethed for beboere med demens.

Stk. 2 Formålet med mærkningen er at vise, på hvilke punkter en plejebolig og et plejeboligcenter er demensegnet. Mærkningen belyser udelukkende de fysiske bygningsrelaterede rammer og dermed ikke plejen af demente.

§2 Følgende plejeboliger og de plejeboligcentre, hvori plejeboligerne er beliggende, er omfattet af denne bekendtgørelse:

Stk. 2 Følgende kan vælge at indberette demensmærkning efter denne bekendtgørelse:

§3 Indberetning
Kommunalbestyrelsen i et plejeboligcenters beliggenhedskommune indberetter mærkning af demensegnede plejeboliger omfattet af § 2, stk. 1, til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen indberetter mærkning af demensegnede plejeboliger omfattet af § 2, stk. 2, når den, der driver de pågældende boliger, anmoder herom.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen skal indberette mærkningen digitalt. Dette kan ske ved udfyldelse af en elektronisk version af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens skema, der er optaget som bilag 1, eller ved overførsel af data fra egen database i et format svarende til skemaet i bilag 1.

Stk. 4 Indberetning af mærkning for de enkelte plejeboligcentre som nævnt i § 2 skal være sket senest den 1. december 2017.

§4 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. oktober 2017.

profile photo
Profilside