Serviceloven § 192

Denne konsoliderede version af serviceloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om social service

Lov nr. 573 af 24. juni 2005,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1089 af 16. august 2023,
som ændret ved lov nr. 482 af 12. maj 2023

§ 192

Regionsrådet og kommunalbestyrelsen driver de bestående plejehjem og beskyttede boliger efter de hidtil gældende regler i lov om social bistand. Dog kan kommunen ikke opkræve betaling for den særlige service m.v. som følge af plejehjemsopholdet. Ældreministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler herom, herunder regler, der er tilnærmet reglerne for ældreboliger og plejeboliger efter lov om almene boliger m.v., og regler om beskyttelse mod ufrivillig flytning inden for et plejehjem eller en beskyttet bolig. Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger DIS-bekendtgørelsen

Eksterne henvisninger

Bekendtgørelse om krav om anvendelse af mundbind eller visir på Social- og Ældreministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 § 1, stk. 1, nr. 1 Bekendtgørelse om lejerrettigheder til beboere i visse botilbud efter serviceloven § 1, stk. 1, nr. 2 Friplejeboligloven § 11, stk. 2, nr. 1 Bekendtgørelse om krav om coronapas på Social- og Ældreministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 § 1, stk. 1, nr. 1 Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. § 15, stk. 1 Gammelførtidspensionsloven § 45, stk. 5 Bekendtgørelse om frit valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis efter servicelovens § 91 og om kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp efter servicelovens § 83 § 10, stk. 1 Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger § 4, stk. 1 Bekendtgørelse om restriktioner for lokaler på Social- og Ældreministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 § 1, stk. 1, nr. 1 Almenboligloven § 54a, stk. 1 Almenboligloven § 58a, stk. 1 Bekendtgørelse om afgrænsning af ejendomskategorier og indfrielse af lån ved overgang til anden ejendomskategori § 8, stk. 1 Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland § 5, stk. 1, nr. 2 Boligstøtteloven § 12, stk. 6 Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark eller på Færøerne § 3, stk. 1, nr. 2 Licensbekendtgørelsen § 5, stk. 3 Licensbekendtgørelsen § 7, stk. 1 Bekendtgørelse om mærkning af demensegnede plejeboliger § 2, stk. 2, nr. 2 Retssikkerhedsloven (det sociale område) § 8, stk. 2 Retssikkerhedsloven (det sociale område) § 9, stk. 7, nr. 1 Retssikkerhedsloven (det sociale område) § 9c, stk. 2, nr. 1 Retssikkerhedsloven (det sociale område) § 9c, stk. 5, nr. 1 Retssikkerhedsloven (det sociale område) § 82, stk. 3 Retssikkerhedsloven (det sociale område) § 83, stk. 2 Retssikkerhedsloven (det sociale område) § 84, stk. 2 Bekendtgørelse om plejehjemsoversigten § 3, stk. 1, nr. 1