Bilag 1

Tilbage til: Bekendtgørelse om mærkning af demensegnede plejeboliger

  • Andre bilag

  • Bilag 1Skema - Mærkning af demensegnede plejeboliger

Skema - Mærkning af demensegnede plejeboliger

STAMDATA Plejeboligcentret
Plejeboligcentrets navn:
 
Adresse:
 
Postnummer og by:
 
Kommune:
 
Bygningsejer:
 
Evt. administrator:
 
Antal plejeboliger i alt:
 
Dato for registrering:
 


   
Ja
Nej
 
1. Plejeboligcentrets overordnede struktur
Antal boliger
Antal boliger
A1
Kan beboerne færdes frit og sikkert på plejeboligcentret?
   
A2
Er plejeboligcentret opdelt i grupper med 4-12 private boliger i hver boliggruppe?
   
A3
Er plejeboligcentrets fælles gangarealer, herunder eventuelle trapper og elevatorer, placeret tæt ved boliggrupper og fællesrum i servicearealer?
   
A4
Har plejeboligcentret fællesrum til sociale, fysiske og kognitivt stimulerende aktiviteter for beboerne?
   
A5
Har plejeboligcentret et fælles udeareal?
   
 
Evt. bemærkninger til A1-A5:

   
Ja
Nej
 
2. Boliggrupperne
Antal boliger
Antal boliger
B1
Er boliggruppernes indgangsdøre let at finde?
   
B2
Er boliggruppernes gangareal overskueligt?
   
B3
Har boliggrupperne fællesrum til beboernes daglige aktiviteter?
   
B4
Har boliggruppernes fællesrum gode dagslysforhold samtidig med, at der er udsigt til oplevelsesrige, varierende omgivelser?
   
B5
Har boliggrupperne udeareal tilknyttet?
   
 
Evt. bemærkninger til B1-B5:


   
Ja
Nej
 
3. De private boliger
Antal boliger
Antal boliger
C1
Er de private boligers indgangsdøre let at finde?
   
C2
Er de private boliger overskuelig?
   
C3
Kan de private boliger indrettes på flere måder, så beboeren selv kan præge den?
   
C4
Har de private boliger gode dagslysforhold?
   
C5
Har de private boliger udsigt til oplevelsesrige, varierende omgivelser?
   
 
Evt. bemærkninger til C1-C5: