14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Friplejeboligloven § 1

Lov om friplejeboliger paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af friplejeboligloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1162 af 26. oktober 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Ved en friplejebolig forstås en udlejningsbolig uden for den kommunale boligforsyning, hvor der til den samlede bebyggelse hører servicearealer for personer med behov for omfattende service og pleje efter lov om social service.

•••

Stk. 2 En friplejeboligleverandør kan indgå aftale med kommunalbestyrelsen om, at denne får anvisningsret til boliger i en friplejeboligbebyggelse.

•••
profile photo
Profilside