14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om videregivelse af oplysninger fra Sundhedsdatastyrelsens Lægemiddelstatistikregister

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 900 af 29. juni 2017, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om videregivelse af oplysninger fra Sundhedsdatastyrelsens Lægemiddelstatistikregister

I medfør af § 11, stk. 5 og 6, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014, som ændret ved § 4 i lov nr. 656 af 8. juni 2016 og § 2 i lov nr. 709 af 8. juni 2017, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 02. september 2020

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Denne bekendtgørelse regulerer Sundhedsdatastyrelsens adgang til at videregive oplysninger fra Sundhedsdatastyrelsens Lægemiddelstatistikregister til statistiske eller videnskabelige formål.

Stk. 2 Videregivelse efter bestemmelserne i bekendtgørelsen må alene ske med henblik på at udføre statistiske eller videnskabelige undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning, og hvis behandlingen er nødvendig for udførelsen af undersøgelserne.

Stk. 3 Adgangen til at videregive oplysninger efter §§ 2 og 3 og give indsigt efter § 4 omfatter alle oplysninger i Lægemiddelstatistikregisteret, herunder oplysninger indberettet til registeret før ikrafttræden af denne bekendtgørelse.

§2 Videregivelse af oplysninger om borgeres CPR-numre og andre patienthenførbare oplysninger samt eventuelt også lægehenførbare ordinationer
Sundhedsdatastyrelsen kan til brug for statistiske eller videnskabelige undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning, videregive oplysninger om ordination af lægemidler, herunder oplysninger, der identificerer receptudstederen ved CPR-nummer, ydernummer eller lignende, samt oplysninger, der identificerer patienten ved CPR-nummer eller andre patienthenførbare oplysninger til

  • 1) personer, der er ansat i det offentlige sundhedsvæsen,

  • 2) personer, der praktiserer efter overenskomst på sundhedsområdet,

  • 3) forskere, der er ansat på et universitet,

  • 4) forskere, der er ansat i en patientforening,

  • 5) forskere, der er ansat ved Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd,

  • 6) forskere, der er ansat ved Danmarks Statistik samt

  • 7) forskere, der er ansat ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Stk. 2 Videregivelse efter stk. 1 kan alene ske, når videregivelsen er nødvendig og oplysningerne er relevante for udførelsen af undersøgelserne.

§3 Videregivelse af oplysninger om lægehenførbare ordinationer
Sundhedsdatastyrelsen kan til brug for statistiske eller videnskabelige undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning videregive oplysninger om receptudsteders ordination af lægemidler, herunder oplysninger der identificerer receptudstederen ved CPR-nummer, ydernummer eller lignende, jf. dog stk. 3.

Stk. 2 Videregivelse efter stk. 1 kan alene ske, når videregivelsen er nødvendig og oplysningerne er relevante for udførelsen af undersøgelserne.

Stk. 3 Oplysninger, der identificerer patienten, må ikke videregives efter stk. 1.

§4 Sundhedsdatastyrelsen kan give en receptudsteder indsigt i oplysninger fra Lægemiddelstatistikregisteret om den pågældendes egne ordinationer af lægemidler.

§5 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1254 af 18. oktober 2016 om videregivelse af oplysninger fra Sundhedsdatastyrelsens Lægemiddelstatistikregister ophæves.

profile photo
Profilside