Bekendtgørelse om offentlige myndigheder, som Nationalt ID-center skal kunne betjene

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 11 af 05. januar 2022

I medfør af udlændingelovens § 40 i, stk. 7, jf. lovbekendtgørelse nr. 1910 af 26. september 2021, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Nationalt ID-center afgiver udtalelser og yder rådgivning og bistand, jf. udlændingelovens § 40 i, stk. 1, 1. pkt., til følgende offentlige myndigheder: Ankestyrelsen, Familieretshuset, Flygtningenævnet, Hjemrejsestyrelsen, Justitsministeriet, politiet, Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Udenrigsministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet, Udlændingenævnet og Udlændingestyrelsen.

Stk. 2 Nationalt ID-center afgiver udtalelser og yder rådgivning og bistand, jf. udlændingelovens § 40 i, stk. 1, 1. pkt., i forbindelse med personregistrerende aktiviteter til følgende offentlige myndigheder: ATP, Kirkeministeriet, kommunerne, Skattestyrelsen og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. januar 2022.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 689 af 19. april 2021 om offentlige myndigheder, som Nationalt ID-center skal kunne betjene, ophæves.