14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om offentlige myndigheder, som Nationalt ID-center skal kunne betjene

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 11 af 05. januar 2022, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om offentlige myndigheder, som Nationalt ID-center skal kunne betjene

I medfør af udlændingelovens § 40 i, stk. 7, jf. lovbekendtgørelse nr. 1910 af 26. september 2021, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 25. januar 2022

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Nationalt ID-center afgiver udtalelser og yder rådgivning og bistand, jf. udlændingelovens § 40 i, stk. 1, 1. pkt., til følgende offentlige myndigheder: Ankestyrelsen, Familieretshuset, Flygtningenævnet, Hjemrejsestyrelsen, Justitsministeriet, politiet, Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Udenrigsministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet, Udlændingenævnet og Udlændingestyrelsen.

Stk. 2 Nationalt ID-center afgiver udtalelser og yder rådgivning og bistand, jf. udlændingelovens § 40 i, stk. 1, 1. pkt., i forbindelse med personregistrerende aktiviteter til følgende offentlige myndigheder: ATP, Kirkeministeriet, kommunerne, Skattestyrelsen og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

§2 Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. januar 2022.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 689 af 19. april 2021 om offentlige myndigheder, som Nationalt ID-center skal kunne betjene, ophæves.

profile photo
Profilside