14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om behandling af sager om advokatbeskikkelse

Bekendtgørelse nr. 1319 af 16. december 2009

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om behandling af sager om advokatbeskikkelse

I medfør af § 130, stk. 1, 2. pkt., i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1053 af 29. oktober 2009, som ændret ved lov nr. 1266 af 16. december 2009, fastsættes følgende:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 31. august 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Der skal ved ansøgninger om beskikkelse som advokat efter retsplejelovens kapitel 12 træffes afgørelse senest 3 måneder efter modtagelsen af ansøgningen og alle nødvendige oplysninger fra ansøgeren.

Stk. 2 Fristen kan forlænges én gang, hvis det på grund af sagens karakter ikke er muligt at træffe afgørelse inden 3 måneder. Hvis fristen forlænges, skal ansøgeren inden udløbet af 3 måneders fristen gives meddelelse herom og om, hvornår der herefter senest træffes afgørelse. Det skal fremgå af meddelelsen, hvad begrundelsen er for forlængelsen og for den herved fastsatte frist.

Stk. 3 En overskridelse af 3 måneders fristen efter stk. 1, eller den forlængede frist efter stk. 2, medfører ikke, at ansøgeren kan anse sig som beskikket som advokat.

§2 Der skal hurtigst muligt efter modtagelsen af en ansøgning om beskikkelse som advokat sendes en bekræftelse til ansøgeren på modtagelsen af ansøgningen.

Stk. 2 Bekræftelsen skal indeholde oplysninger om den i § 1 nævnte frist, herunder adgangen til at forlænge fristen.

§3 Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. december 2009.

profile photo
Profilside