Artikler på eLOV

Domme på Foxylex

Hvad gør vi for, at der kommer domme på Foxylex?

Vi gør faktisk en del. Vi har de sidste 2-3 år talt med forskellige aktører og foreslået, at danske domme skulle frigives præcis ligesom danske love blev det med Retsinformation i 1990'erne. Til at begynde med fik vi mest negativ feedback på det.

Men i 2014 var der alligevel tilstrækkeligt politisk vilje til, at Domstolsstyrelsen blev pålagt at sætte arbejdet med domsdatabasen i gang. Hos Foxylex deltog vi i den såkaldte referencegruppe bestående af domsdatabasens interessenter. Her kunne vi konstatere, at der både hos advokater, juridiske forskere, og medier var stor interesse for domsdatabasen. Domstolsstyrelsen forventer, at rulle domsdatab...

Ny jurist hos Foxylex

Vi er stolte af at have ansat Neli Gineva, som er uddannet jurist, som blandt andet interesserer sig meget for international ret, europæisk ret samt selskabsret. Neli arbejder med Foxylex' forarbejder, konsolidering af love m.v....

Hvorfor er der så mange blå bestemmelser i LD-loven?

Forklaring på den blå baggrundsfarve

For nylig udgav beskæftigelsesministeriet en ny bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD-loven). Det er den første bekendtgørelse af LD-loven i 7 år, og med lovbekendtgørelsen blev LD-loven konsolideret med 16 senere ændringslove.

Det er ofte et vanskeligt puslespilsarbejde at konsolidere love, ikke mindst fordi mange af ændringerne har forskelllige ikrafttrædelsesdatoer, der er ændringer til ændringsbestemmelser, ophævelse af ændringer, ændringer, der aldrig træder i kraft (typisk bestemmelser, som folketinget lader være op til den relevante minister at sætte i kraft), og tvetydige ændr...

Ny content editor

Petya P. P. Johannesen er tiltrådt stillingen som content editor pr. 1. september 2014.

Nogle af vores brugere har bemærket, at det er begyndt at gå stærkere med at lægge mere indhold på Foxylex. Forandringen skyldes, at vi har ansat vores første content editor, Petya P. P. Johannesen. Senest har Petya arbejdet med oversættelse og legalisering af dokumenter. Hos Foxylex vil hun blandt andet arbejde med opdatering af love og bekendtgørelser samt vores store projekt med lovforarbejder. Velkommen om bord :-)...

Danske love på engelsk

På Foxylex kan du nu læse alle de danske love på engelsk

Som de første i Danmark giver Foxylex vores brugere mulighed for at læse alle de danske love på engelsk. Du skal blot vælge at oversætte til engelsk via oversættelsesknappen i nederste venstre hjørne, og så oversættes alt på siden.

Oversættelserne sker ved hjælp af Googles oversættelsesværktøj, så de er selvsagt ikke officielle oversættelser.

Vores brugere kan foreslå forbedringer til oversættelserne, som efter at være blevet godkendt af Foxylex, vil være tilgængelige for alle brugere.

Vi har allerede forbedret oversættelserne med visse officielle termer og lovnavne.

Her er et eksempel på en oversat lov (e-handelslov...

Artikel om Foxylex på Trendsonline

Trendsonline.dk har igen skrevet en artikel om Foxylex

Trendsonline.dk har i dag publiceret en ny artikel om Foxylex på deres side.
Det er en opfølgning på deres artikel fra den 21. maj 2013, og den beskriver lidt om hvordan det er gået indtil videre, hvilke problemer vi har mødt undervejs, og hvad der er i vente fra os i de kommende måneder.
Det går rigtig stærkt for tiden, men vi er meget motiverede til, at fortsætte udviklingen af Foxylex.
Læs artiklen her: http://trendsonline.dk/2014/03/10/foxylex-femdoblet-pa-10-maneder/

Den gamle artikel fra den 21. maj 2013 k...

Ugifte samlevende

Om ugifte samlevendes manglende arveret og om samlevertestamente

Ugifte samlevende, som f.eks. kærester, der bor sammen, arver som udgangspunkt ikke hinanden. Dette gælder selvom de har levet sammen i mange år og selvom de har børn sammen. Hvis ugifte samlevende vil arve hinanden, skal de lave testamente, f.eks. et udvidet samlevertestamente.

Såfremt samlevende har boet sammen i mindst 2 år, eller de venter børn eller allerede har børn sammen, anses de dog som udgangspunkt for nærmeste pårørende i henhold til forsikringsaftalelovens § 1...

Sådan arbejder vi... "Vores automatiske systemer"

Vi er blevet spurgt, hvilke automatiske systemer vi anvender til redigering af love, bekendtgørelser m.m.

For det første har vi et skræddersyet program, der tager en lov og parser den ind i vores database. I vores database bliver loven lagt i småbidder, hvor hver bid har oplysning om, hvor den passer ind. 
 
Eksempelvis ved vores system at landbrugslovens § 6, nr. 8, litra b, er listeelement b, til listeelement 8, til stk. 1, i § 6, i kapitel 5, i landbrugsloven. Når man har hundrede tusinder bestemmelser, så ville det være en uoverkommelig opgave, hvis det skulle gøres manuelt.
 
Det var ikke let at lave de algoritmer, der skulle bruges, fordi lovene er mere forskellige end man som jurist måske er opmærksom på, og fordi kvaliteten af de HT...

Uskiftet bo

En beskrivelse af reglerne i arveloven m.v. om uskiftet bo

En længstlevende ægtefælle kan sidde i uskiftet bo med afdødes fællesbo, jf. arvelovens § 17. Hermed slipper den længstlevende ægtefælle for at skifte med det samme. Såfremt ingen af ægtefællerne har lavet testamente betyder det eksempelvis, at den længstlevende ægtefælle undgår at aflevere halvdelen af førstafdødes boslod til livsarvingerne, jf. § 9, stk. 1, hvilket jo typisk sva...

Stormflodsskader, oversvømmelser fra vandløb og søer og stormfald

Hvordan får man erstatning efter stormflodsloven

Det er Stormrådet, som efter at have rådført sig med DMI og Kystdirektoratet beslutter, om der har været stormflod, oversvømmelser fra vandløb og søer eller stormfald i et givent område, jf. § 2, stk. 4. En af de afgørende ting er, hvor sjælden stormen er. Det er altså ikke skader efter enhver storm, der kan udløse erstatning eller tilskud.

Stormflodsloven skelner mellem

- stormflod, jf.

Testamenters ugyldighed

Hvad gør et testamente ugyldigt, og hvem kan gøre indsigelse mod testamentet?

Arvelovens kapitel 12 indeholder reglerne om testamenters ugyldighed.
Et testamente bliver ikke erklæret ugyldigt pr. automatik, men kun hvis nogen, som ellers ville have arvet, gør indsigelse mod testamentet, jf. § 79.

Arvelovens § 69 bestemmer ...

Testamenters indhold

Testationskompetence, tvangsarv, friarv, suppleringsarv m.v.

De fleste testamenter udarbejdet af advokater beskæftiger sig mest med arvens kvantitative fordeling (hvem skal have hvor meget, udtrykt i brøkdele eller i kroner) og ikke så meget med arvens kvalitative fordeling (hvilke genstande skal de have). Dette skyldes først og fremmest, at testator erfaringsmæssigt kan besidde helt andre ting, når han dør, end han gjode, da han skrev testamente. Sommerhuset, som han ejede, da han skrev testamentet, er måske solgt, og for provenuet købte han en bil, inviterede familien 14 dage til Caribien og hjalp sit yngste barnebarn med indskuddet til en lejlighed. Farmors smykker solgte han på Ebay. Virksomheden lukkede han...

Ny jobportal

Foxylex har idag åbnet den nye jobportal ”Foxylex Jobs”

Foxylex Jobs er en jobportal som henvender sig til advokater, jurister, revisorer og økonomer. Det er gratis at opslå jobs på portalen og din annonce vil automatisk blive set af de mange daglige besøgende på jobportalen, Foxylex’s online lovsamling www.foxylex.dk samt andre samarbejdspartnere. Det er vigtigt for os, at vores annoncører og jobsøgere bliver serviceret bedst muligt, og derfor inviterer vi alle til at sende os feedback, ideer, ris og ros. Besøg vores jobportal på jobs.foxylex.dk og opret en jobannonce eller søg et job. Med venlig hilsen
Foxylex...

Ny version af Foxylex - nu GRATIS for alle

Foxylex er blevet opdateret med masser af nyt indhold, nye funktioner, og, ikke mindst, en ny forretningsmodel som gør det GRATIS for alle at bruge vores lovsamling

Nye funktioner: - Foxylex Jobs (ny jobportal)
- Dobbeltbeskatningsoverenskomster (DBO)
- Beregnere
- Internationale traktater
- Alle kan skrive offentlige noter
- Deling af noter i grupper
- Nyt overblik på forsiden Indhold:
- 388 love
- 26 bekendtgørelser
- 31 betænkninger
- 16 BDO’er
- 3 beregnere
- 1 traktat Foxylex er bygget i samarbejde med jurister og revisorer og deres ønsker og feedback. Derfor høre vi gerne ris og ros fra dig omkring vores system så vi løbende kan lave det bedre. Vi glæder os over at kunne tilbyde Danmarks mest moderne og avancerede online lovsamling. Med venlig hilsen
Foxyle...

Testamenters oprettelse

I den første af en række tema-artikler fokuserer vi på reglerne om testamenters oprettelse

Et testamente er en juridisk bindende tilkendegivelse om, hvordan testator ønsker arven efter sig fordelt. Reglerne om testamenters oprettelse findes i arvelovens kapitel 11. Som hovedregel skal testator være fyldt 18 eller være gift, jf. § 62, stk. 1, men i visse situationer kan børn helt ned til 15-års alderen oprette testamente, jf.

Sådan arbejder vi... "Retsplejeloven"

"Sådan arbejder vi..." artiklerne er en serie blog indlæg, med det formål at give brugere af Foxylex et indblik i hvordan vi arbejder. Denne gang handler indlægget om redigeringen af Retsplejeloven.

Da der for nyligt blev bekendtgjort en ny Retsplejelov (for flere detaljer om lovbekendtgørelser klik her) på Retsinformation, tjekkede vi den, som altid, op i mod vores egen konsoliderede version.
Vi fandt en del forskelle, og vi vil gerne fortælle jer lidt om hvad forskellene er. Det vil også give jer et godt indblik i hvilke faldrupper I skal være opmærksomme på, når I bruger Retsinformation.

Forskellene relaterede sig til 2 hovedområder:
- Gamle ændringer der ikke er trådt i kraft endnu
- Ændringer der snart træder i kraft

Sådan arbejder vi... "Konsoliderede love og Lovbekendtgørelser"

"Sådan arbejder vi..." artiklerne er en serie blog indlæg, med det formål at give brugere af Foxylex et indblik i hvordan vi arbejder. Denne gang handler indlægget om konsoliderede love og lovbekendtgørelser.

Alt indhold på Foxylex er konsolideret med senere ændringer, så du altid har et aktuelt billede af hvad der er gældende. Det  er hovedsageligt de danske love der ofte ændres, og derfor bekendtgør de ansvarlige ministerier en gang imellem lovene i konsoliderede udgaver (lovbekendtgørelser). Det er forskelligt hvor tit en lov bekendtgøres, men det er ikke unormalt at det sker en gang hvert eller hvertandet år.
En lov kan ændres ved en anden lov (såkaldte ændringslove). Som sagt holder vi alle lov...