Domme på Foxylex

Hvad gør vi for, at der kommer domme på Foxylex?

Vi gør faktisk en del. Vi har de sidste 2-3 år talt med forskellige aktører og foreslået, at danske domme skulle frigives præcis ligesom danske love blev det med Retsinformation i 1990'erne. Til at begynde med fik vi mest negativ feedback på det.

Men i 2014 var der alligevel tilstrækkeligt politisk vilje til, at Domstolsstyrelsen blev pålagt at sætte arbejdet med domsdatabasen i gang. Hos Foxylex deltog vi i den såkaldte referencegruppe bestående af domsdatabasens interessenter. Her kunne vi konstatere, at der både hos advokater, juridiske forskere, og medier var stor interesse for domsdatabasen. Domstolsstyrelsen forventer, at rulle domsdatabasen ud fra 2017 eller 2018 I mellemtiden er vi godt i gang med at samle domme, som vi nok udgiver inden domsdatabasen er klar.

Vores arbejde med dommene har gjort os opmærksomme på, at der stort set ingen domme er til langt hovedparten af bestemmelserne i de danske love. At der er mange domme inden for domstolsskabte retsområder som erstatningsret uden for kontrakt og obligationsret er nok ikke overraskende, ligesom det næppe heller overrasker, at der er mange domme om strafferet, færdselsret, processuelle spørgsmål, insolvensretlige spørgsmål, fast ejendom, lejeret, arbejdsret, familieret, skatteret og afgiftsret. At der omvendt er få domme om f.eks. socialret, energiret, uddannelseslovgivningen, kulturelle love, sundhedsret, selskabsret, det finansielle område osv. er egentligt også klart.

Men ser man på lovene inden for retsområderne, så vedrører dommene ganske få af lovene, og endda få af bestemmelserne i lovene. De fleste danske regler bliver aldrig prøvet ved domstolene. Det, sammenholdt med det faktum, at mange af lovene ændres ofte, forklarer måske, hvorfor mange af os føler, retspraksis sjældent er den retskilde, vi finder svaret i.

Men der er selvfølgelig mange jurister, for hvem retspraksis er en væsentlig retskilde, så vi fortsætter med arbejdet med at udgive en domssamling.