Artikler på eLOV

Domme på Foxylex

Hvad gør vi for, at der kommer domme på Foxylex?

Vi gør faktisk en del. Vi har de sidste 2-3 år talt med forskellige aktører og foreslået, at danske domme skulle frigives præcis ligesom danske love blev det med Retsinformation i 1990'erne. Til at begynde med fik vi mest negativ feedback på det.

Men i 2014 var der alligevel tilstrækkeligt politisk vilje til, at Domstolsstyrelsen blev pålagt at sætte arbejdet med domsdatabasen i gang. Hos Foxylex deltog vi i den såkaldte referencegruppe bestående af domsdatabasens interessenter. Her kunne vi konstatere, at der både hos advokater, juridiske forskere, og medier var stor interesse for domsdatabasen. Domstolsstyrelsen forventer, at rulle domsdatab...

Hvorfor er der så mange blå bestemmelser i LD-loven?

Forklaring på den blå baggrundsfarve

For nylig udgav beskæftigelsesministeriet en ny bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD-loven). Det er den første bekendtgørelse af LD-loven i 7 år, og med lovbekendtgørelsen blev LD-loven konsolideret med 16 senere ændringslove.

Det er ofte et vanskeligt puslespilsarbejde at konsolidere love, ikke mindst fordi mange af ændringerne har forskelllige ikrafttrædelsesdatoer, der er ændringer til ændringsbestemmelser, ophævelse af ændringer, ændringer, der aldrig træder i kraft (typisk bestemmelser, som folketinget lader være op til den relevante minister at sætte i kraft), og tvetydige ændr...

Ny content editor

Petya P. P. Johannesen er tiltrådt stillingen som content editor pr. 1. september 2014.

Nogle af vores brugere har bemærket, at det er begyndt at gå stærkere med at lægge mere indhold på Foxylex. Forandringen skyldes, at vi har ansat vores første content editor, Petya P. P. Johannesen. Senest har Petya arbejdet med oversættelse og legalisering af dokumenter. Hos Foxylex vil hun blandt andet arbejde med opdatering af love og bekendtgørelser samt vores store projekt med lovforarbejder. Velkommen om bord :-)...

Sådan arbejder vi... "Vores automatiske systemer"

Vi er blevet spurgt, hvilke automatiske systemer vi anvender til redigering af love, bekendtgørelser m.m.

For det første har vi et skræddersyet program, der tager en lov og parser den ind i vores database. I vores database bliver loven lagt i småbidder, hvor hver bid har oplysning om, hvor den passer ind. 
 
Eksempelvis ved vores system at landbrugslovens § 6, nr. 8, litra b, er listeelement b, til listeelement 8, til stk. 1, i § 6, i kapitel 5, i landbrugsloven. Når man har hundrede tusinder bestemmelser, så ville det være en uoverkommelig opgave, hvis det skulle gøres manuelt.
 
Det var ikke let at lave de algoritmer, der skulle bruges, fordi lovene er mere forskellige end man som jurist måske er opmærksom på, og fordi kvaliteten af de HT...

Sådan arbejder vi... "Retsplejeloven"

"Sådan arbejder vi..." artiklerne er en serie blog indlæg, med det formål at give brugere af Foxylex et indblik i hvordan vi arbejder. Denne gang handler indlægget om redigeringen af Retsplejeloven.

Da der for nyligt blev bekendtgjort en ny Retsplejelov (for flere detaljer om lovbekendtgørelser klik her) på Retsinformation, tjekkede vi den, som altid, op i mod vores egen konsoliderede version.
Vi fandt en del forskelle, og vi vil gerne fortælle jer lidt om hvad forskellene er. Det vil også give jer et godt indblik i hvilke faldrupper I skal være opmærksomme på, når I bruger Retsinformation.

Forskellene relaterede sig til 2 hovedområder:
- Gamle ændringer der ikke er trådt i kraft endnu
- Ændringer der snart træder i kraft

Sådan arbejder vi... "Konsoliderede love og Lovbekendtgørelser"

"Sådan arbejder vi..." artiklerne er en serie blog indlæg, med det formål at give brugere af Foxylex et indblik i hvordan vi arbejder. Denne gang handler indlægget om konsoliderede love og lovbekendtgørelser.

Alt indhold på Foxylex er konsolideret med senere ændringer, så du altid har et aktuelt billede af hvad der er gældende. Det  er hovedsageligt de danske love der ofte ændres, og derfor bekendtgør de ansvarlige ministerier en gang imellem lovene i konsoliderede udgaver (lovbekendtgørelser). Det er forskelligt hvor tit en lov bekendtgøres, men det er ikke unormalt at det sker en gang hvert eller hvertandet år.
En lov kan ændres ved en anden lov (såkaldte ændringslove). Som sagt holder vi alle lov...