Sådan arbejder vi... "Vores automatiske systemer"

Vi er blevet spurgt, hvilke automatiske systemer vi anvender til redigering af love, bekendtgørelser m.m.

For det første har vi et skræddersyet program, der tager en lov og parser den ind i vores database. I vores database bliver loven lagt i småbidder, hvor hver bid har oplysning om, hvor den passer ind. 
 
Eksempelvis ved vores system at landbrugslovens § 6, nr. 8, litra b, er listeelement b, til listeelement 8, til stk. 1, i § 6, i kapitel 5, i landbrugsloven. Når man har hundrede tusinder bestemmelser, så ville det være en uoverkommelig opgave, hvis det skulle gøres manuelt.
 
Det var ikke let at lave de algoritmer, der skulle bruges, fordi lovene er mere forskellige end man som jurist måske er opmærksom på, og fordi kvaliteten af de HTML-filer, som lovene udgives i hos Retsinformation, er stærkt svingende, således at man ikke kan benytte de almindelige programmelle trick, som man normalt benytter, når man scraper indhold fra HTML-filer.
 
For internationale retsakter som eksempelvis traktater, forordninger, direktiver, udenlandske nationale love m.v. måtte vi bygge et endnu mere fleksibelt system, da disse retsakter er skrevet på endnu flere forskellige måder. Når vi i det nye år kommer rigtigt i gang med den internationale ret, kan man se resultatet af denne parser.
 
Der er mange fordele ved, at vi inddeler lovene i småbidder. Det gør det eksempelvis muligt at tildele forskellige features eller brugerrettigheder til forskellige dele. En anden fordel er, at det gør det lette senere hen at foretage programmelle handlinger på lovene. En tredje fordel er, at det muliggør de dynamiske krydshenvisninger, som hjælper vores brugere med at læse lovene. Det gør det også muligt at opsætte regler for, hvordan forskellige dele skal vises, for eksempel at overskrifter vises med en bestemt skriftstørrelse, underoverskrifter med en anden skriftstørrelse osv. Informationerne bruger vi også til at danne indholdsfortegnelser, hvor det er relevant.
 
Vi har også programmeret et sindrigt system, som notificerer os, når en lov bliver forældet eller når den ændres. Igen er det ikke helt enkelt, blandt andet fordi lovene ofte træder i kraft på bestemte datoer længe efter, at de offentliggøres. Samme system bruger vi også til at notificere brugere, hvis en bestemmelse, de har skrevet noter til, bliver forældet.
 
De fleste af vores krydshenvisninger laves også programmelt. For at opnå det, har vi udviklet nogle algoritmer, som kan genkende og forstå henvisninger i lovteksten.
 
De fleste domme er også indsamlet og bearbejdet automatisk. Vi kan dog ikke beskrive dette nærmere, før vi officielt lancerer vores domssamling.
 
Endelig arbejder vi på et system, der automatisk kan vise lovforarbejder på paragrafniveau, så brugeren kan gå direkte fra en paragraf til Folketingets forarbejder til pågældende paragraf.