Sådan arbejder vi... "Retsplejeloven"

"Sådan arbejder vi..." artiklerne er en serie blog indlæg, med det formål at give brugere af Foxylex et indblik i hvordan vi arbejder. Denne gang handler indlægget om redigeringen af Retsplejeloven.

Da der for nyligt blev bekendtgjort en ny Retsplejelov (for flere detaljer om lovbekendtgørelser klik her) på Retsinformation, tjekkede vi den, som altid, op i mod vores egen konsoliderede version.
Vi fandt en del forskelle, og vi vil gerne fortælle jer lidt om hvad forskellene er. Det vil også give jer et godt indblik i hvilke faldrupper I skal være opmærksomme på, når I bruger Retsinformation.

Forskellene relaterede sig til 2 hovedområder:
- Gamle ændringer der ikke er trådt i kraft endnu
- Ændringer der snart træder i kraft

I det første tilfælde drejer det sig om ændringer helt tilbage fra 2008, som er implementeret i lovbekendtgørelsen, men som endnu ikke er trådt i kraft da justitsministeren ikke har fastlagt ikrafttrædelsestidspunktet. Det betyder at den bekendtgjorte tekst på Retsinformation ikke er den der rent faktisk gælder på nuværende tidspunkt. Der er indlagt fodnoter som kort forklarer at ændringerne ikke er trådt i kraft, men det er ofte nødvendigt at læse flere gamle ændringslove igennem for at finde ud af den gældende ordlyd. 
I det andet tilfælde drejer det sig om ændringer der træder i kraft 2-3 måneder efter lovbekendtgørelsen blev offentliggjort. I dette tilfælde var der ikke nogle forklarende fodnoter på Retsinformation.
I begge tilfælde er det forklaret i indledningen til lovbekendtgørelsen at den bekendtgjorte lovtekst først træder i kraft på det og det tidspunkt.

Vi går alle lovene detaljeret efter i sømmene, og prøver ved hjælp af vores Redaktionelle Noter til en lov i sin helhed (altid tilgængelige i kolonnen til højre for loven), og til de enkelte bestemmelser (vises med blå baggrund og et informationstegn), at gøre det så let som muligt for vores brugere at se kun det der er gældende lige nu.