Bøger, som nævner Virksomhedsomdannelsesloven § 4

Omdannelse af hele virksomheden til selskab

- Side 252 -

...udgangspunktet, at konto for opsparet overskud skal modregnes i den skattemæssige anskaffelsessum, som er opgjort efter reglerne i VOL § 4. Det er selve opsparingen efter fradrag af den betalte virksomhedsskat, der modregnes. Og herved bliver den betalte acontoskat endelig og kan ikke senere udbetales eller modregnes iflg. VSL § 16, stk. 1, 2. pkt.

Læs på Jurabibliotek