Bøger, som nævner Virksomhedsomdannelsesloven § 4

Skattefri virksomhedsomdannelse

- Side 457 -

...anparter i kapitalselskabet fastsættes til et beløb, der svarer til den skattemæssige værdi af virksomhedens aktiver og passiver på omdannelsesdatoen. 39 39. Jf. VOL § 4, stk. 2. Man bør dog være opmærksom på, at der gælder særlige regler for fastsættelse af anskaffelsessum, hvis omdannelsen sker til et forud stiftet kapitalselskab, jf. VOL § 4, stk. 3.

Læs på Jurabibliotek