Bøger, som nævner Virksomhedsomdannelsesloven § 4

Opfyldelse af skattepligten ved indeholdelse af udbytteskat

- Side 458 -

...virksomhedsomdannelseslovens § 4, stk. 2-4, et negativt beløb, forhøjes den i ligningslovens § 16 B nævnte afståelsessum med et beløb svarende til den negative værdi, når afståelsen er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 6. Det samme gælder en i ligningslovens § 16 A nævnt udlodning, hvis udlodning sker i forbindelse med en nedsættelse af aktie- eller anpartskapitalen.«

Læs på Jurabibliotek