Bøger, som nævner Virksomhedsomdannelsesloven § 4

(5) Den skattemæssige behandling

- Side 276 -

...aktieavancebeskatningslovens § 19,3 Skattepligtigt aktieudbytte fra aktiebaserede investeringsinstitutter med minimumsbeskatning, jf. aktieavancebeskatningslovens § 21, og4 fortjeneste og tab efter aktieavancebeskatningslovens §§ 12-14, fortjeneste efter aktieavancebeskatningslovens § 17 A, stk. 2, nr. 1, og tab efter aktieavancebeskatningslovens § 17 A.

Læs på Jurabibliotek