Bøger, som nævner Virksomhedsomdannelsesloven § 4

- Side 25 -

...og passiver ved opgørelsen efter § 4 ivirksomhedsomdannelsesloven. Nedsættes aktiernes anskaffelsessum, bliver virksomhedsskatten endelig. Nedsættes aktiernes anskaffelsessum ikke, medregnes indestående på konto for opsparet overskud med tillæg af den hertil svarende virksomhedsskat til den personlige indkomst, jf. § 10, stk. 3, i omdannelsesåret.

Læs på Jurabibliotek