Bøger, som nævner Virksomhedsomdannelsesloven § 4

Skatteforvaltningslovens partsbegreb

- Side 74 -

...skattefrie omstruktureringer omfattet af Fusionsskatteloven, FUL § 8 m.fl. Ligeledes synes der at bestå udvidet partsstatus ved fordeling af indkomster optjent i et »transparent« personselskab, f.eks. interessentskab. Interessenter, kommanditister, partsredere mv. har således partsstatus i henseende til personselskabets afståelser, erhvervelser etc.

Læs på Jurabibliotek